Urê trong máu

- Bình thường: 

Nồng độ urê máu: 3,6 – 6,6 mmol/l

Nồng độ urê nước tiểu: 250 – 500 mmol/24h.

+ Bệnh lý:

Ure máu tăng cao trong một số trường hợp sau:

- Suy thận.

- Viêm cầu thận mạn.

- U tiền liệt tuyến.

Urê máu 1,7 – 3,3 mmol/l (10 – 20 mg/dl) hầu như luôn chỉ ra chức năng thận bình thường.
Urê máu 8,3 – 24,9 mmol/l (50 – 150 mg/dl) chỉ ra tình trạng suy chức năng thận nghiêm trọng.