Tôi nghi ngờ mình nhiễm HIV tôi phải làm thế nào?

Phơi nhiễm HIV là hành vi của một người khi tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến nhiễm HIV như : dẫm kim chích có dính máu tươi, dùng chung dụng cụ có thể gây chảy máu với người nhiễm, quan hệ tình dục không an toàn… Người bị phơi nhiễm nên đến Bệnh viện nhiệt đới hoặc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Thành Phố để được cung cấp thuốc phơi nhiễm trong thời gian càng sớm càng tốt và tối đa là 72h.

Cho đến nay, đại dịch HIV có chiều hướng giảm xuống, tuy nhiên bệnh lại có xu hướng đi vào trong cộng đồng. Do vậy, việc kiểm tra nhiễm HIV cho bản thân nếu có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho bạn và người thân. Việc xét nghiệm HIV nên được thực hiện ít nhất sau 2 tháng kể từ thời điểm tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ.  Tuy nhiên, khoảng 1 tuần sau khi phơi nhiễm, người bị nhiễm đã có thể lây nhiễm HIV cho người khác. Do vậy, khi đã bị phơi nhiễm, người tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ cần nắm rõ các thông tin cần thiết để tránh lây nhiễm cho người thân.

Hiện nay, Bộ Y Tế đang tiến hành chương trình điều trị miễn phí cho bệnh nhân nhiễm HIV trên phạm vi cả nước. Tuy thuốc điều trị hiện nay (ARV) chưa thể giúp chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này nhưng nó cũng góp phần đáng kể trong việc duy trì sức khỏe ổn định cho bệnh nhân. Ước tính có khoảng 80% bệnh nhân đáp ứng tốt với thuốc điều trị và nếu các bệnh nhân này tuân thủ tốt điều trị, cải thiện hành vi và lối sống lành mạnh thì việc duy trì sức khỏe trong vòng 15-20 năm là chuyện hoàn toàn khả thi.

ThS. Lê Chí Thanh