Xử lý thế nào khi bị động vật cắn.

Khi bị động vật cắn có thể xử lý sơ bộ bằng cách lau rửa vết thương bằng thuốc sát trùng thông thường.
Trường hợp chó cắn, nếu các vị trí cắn nằm dưới hông và có thể theo dõi tình trạng của chó thì không cần chích ngừa ngay. Nếu chó có biểu hiện bỏ ăn, hoặc đi lạc, hoặc bệnh ốm, hoặc chết thì nên đi chích ngừa dại ngay. Nếu sau 14 ngày chó vẫn khỏe mạnh thì không cần đi chích.

Nếu vị trí cắn nằm trên hông thì nên đi chích ngừa ngay.
Các loại động vật khác cắn chỉ có thể tiêm ngừa uốn ván sau khi bị cắn trong vòng 7 ngày, nếu quá 7 ngày không có biểu hiện sốt thì ko cần đi chích ngừa.

ThS. Lê Chí Thanh