Nhận gửi mẫu xét nghiệm tại Viện Pasteur Tp. HCM

Cung cấp dịch vụ lấy, gửi mẫu, trả kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur Tp. HCM.  Tư vấn các quy định của Bộ Y tế về Quản lý chất lượng và An toàn phòng xét nghiệm.

Giá dịch vụ: 200,000 VNĐ/chuyến.

 

Liên hệ trực tiếpYêu cầu dịch vụ trực tuyến