QUY TRÌNH TRẢ VÀ TƯ VẤN CHĂM SÓC SỨC KHỎE

1. Tư vấn viên ngay sau khi có kết quả xét nghiệm sẽ gọi điện cho người kiểm tra sức khỏe và hẹn giờ trả kết quả.

2. Tư vấn viên giải thích đầy đủ ý nghĩa của từng xét nghiệm đã được thực hiện, bao gồm cả các xét nghiệm có kết quả bình thường.

3. Trong trường hợp kết quả xét nghiệm bất thường và chưa vượt quá 2 lần giá trị ngưỡng sinh học. Tư vấn viên hướng dẫn người kiểm tra sức khỏe tuân thủ các chế độ dinh dưỡng vận động phù hợp và kiểm tra lại sau 6 tháng và nếu kết quả kiểm tra lại vẫn ở mức cao thì người khám sức khỏe được khuyến cáo nên đến khám tại Trung Tâm Y Khoa Medic – Hòa Hảo. Tư vấn viên hỏi người khám sức khỏe giờ cụ thể (không quá 3 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm) và đăng ký khám nhanh cho người kiểm tra sức khỏe.

4. Trong trường hợp người kiểm tra sức khỏe có các chỉ tiêu bất thường ở mức bệnh lý, tư vấn viên tiếp cung cấp các thông tin về bộ xét nghiệm chuyên biệt.

5. Bộ xét nghiệm này có thể được thực hiện bởi dịch vụ hoặc trực tiếp tại Medic – Hòa Hảo. Tư vấn viên hỏi người khám sức khỏe giờ cụ thể (không quá 3 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm) và đăng ký khám nhanh cho người kiểm tra sức khỏe.

6. Khi kết quả xét nghiệm bình thường hay bệnh lý đã được điều trị hỏi hoàn toàn, tư vấn viên khuyến khích người kiểm tra sức khỏe xét nghiệm định kỳ mỗi năm.