QUY TRÌNH LẤY VÀ GỬI MẪU XÉT NGHIỆM TẠI TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC

-Người khám sức khỏe được tư vấn về các bộ xét nghiệm và lựa chọn bộ xét nghiệm phù hợp với nhu cầu.

-Nhân viên tư vấn sẽ tiến hành lấy mẫu máu:

 • Ghi đầy đủ họ tên, giới, năm sinh của người người khám sức khỏe lên phiếu chỉ định xét nghiệm.
 • Đánh dấu các xét nghiệm được yêu cầu vào phiếu chỉ định xét nghiệm
 • Xác định loại ống lấy/lọ mẫu  được  dùng, ghi đầy đủ thông tin: họ tên, giới, năm sinh
 • Tiến hành lấy mẫu và bơm máu vào ống đã ghi đầy đủ thông tin.
 • Đối với mẫu lấy trong ống EDTA, trộn đều ống từ 10-15 lần sau khi cho máu vào ống mẫu.

- Mẫu lấy buổi chiều sẽ được quay ly tâm tách huyết thanh và được lưu ở nhiệt độ 40C qua đêm

 • Mẫu đã tách huyết thanh và mẫu lấy buổi sáng sẽ được vận chuyển lạnh trong hộp chứa mẫu đến trung tâm Y Khoa Medic trong vòng 2h kể từ khi lấy mẫu.

-Tại Trung Tâm Y Khoa Medic – Hòa Hảo, người vận chuyển mẫu nộp phiếu chỉ định xét nghiệm vào quầy thanh toán.  Thu ngân Trung Tâm Y Khoa Medic – Hòa Hảo sẽ nhập các thông tin đầy đủ của bệnh nhân cùng với các xét nghiệm yêu cầu trên phiếu chỉ định.

 • Mẫu sẽ được vận  chuyển đến phòng xét nghiệm và được đánh số mã hóa bởi nhân viên tiếp nhận mẫu tại phòng xét nghiệm trung tâm Y Khoa Medic  – Hòa Hảo
 • Mẫu sẽ được phân tích các chỉ tiêu sinh hóa miễn dịch huyết học bằng hệ thống máy tự động tại phòng xét nghiệm.

- Kết quả: Các kết quả xét nghiệm sẽ được Trưởng phòng xét nghiệm Trung Tâm Y Khoa Medic – Hòa Hảo kiểm duyệt sau khi in.
- Nhân viên giao nhận kết quả sẽ đến lấy kết quả và gửi kết quả lại cho tư vấn viên vào 5-6h mỗi ngày.

 • Tư vấn viên sau khi nhận kết quả của người khám sức khỏe sẽ trả kết quả tại nhà và tư vấn kết quả xét nghiệm cho người khám sức khỏe
 • Trong trường hợp cần tiếp tục khám bổ sung các chỉ tiêu để chẩn đoán bệnh.
 • Tư vấn viên sẽ đăng ký khám tổng quát nhanh cho người khám sức khỏe tại Trung Tâm Y Khoa Medic – Hòa Hảo.