Hướng dẫn xem kết quả trực tuyến trên website của Trung Tâm Y Khoa Medic – Hòa Hảo.

  1. Người khám sức khỏe khi có yêu cầu xem kết quả xét nghiệm trực tuyến tại nhà thì yêu cầu tư vấn viên sau khi lấy mẫu.
  2. Sau khi vận chuyển mẫu đến Hòa Hảo, mỗi mẫu máu xét nghiệm của người khám sức khỏe sẽ có một mã xét nghiệm riêng. Mã xét nghiệm này sẽ được người chuyển mẫu cung cấp cho người khám sức khỏe.
  3. Người khám sức khỏe truy cập vào địa chỉ trang web: http://www.medic-lap.com.vn/kqxn.aspx
  4. Sau khi vào giao diện xem kết quả của Medic – Hòa Hảo, chọn ngày thực hiện xét nghiệm. Mã xét nghiệm đã được cung cấp. Mã hóa đơn: 0. Sau đó nhấn:”submit”. Kết quả xét nghiệm sẽ được hiển thị trực tuyến.