Dịch vụ con thoi là một dịch vụ cung cấp tiện ích trong lĩnh vực y tế, giúp bạn được chăm sóc sức khỏe tại Trung Tâm Y Khoa Medic – Hòa Hảo, trung tâm y tế hàng đầu cả nước về chăm sóc sức khỏe.

Chỉ với chi phí dịch vụ: 100.000đ trong phạm vi 10km từ Medic cho việc:

  • Tư vấn bộ xét nghiệm
  • Lấy mẫu, vận chuyển mẫu để thực hiện xét nghiệm tạo Trung Tâm Y Khoa Medic – Hòa Hảo
  • Tư vấn giải pháp chăm sóc sức khỏe khi có kết quả xét nghiệm

Các khu vực khác xem chi tiết tại đây

GIÁ XÉT NGHIỆM THAM KHẢO

Thời gian lấy mẫu:

Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng 5h – 7h | Chiều 17h – 20h

Thứ bảy, chủ nhật: Cả ngày từ 7h – 17h

KIỂM TRA  TỔNG QUÁT

○ Huyết đồ
60.000 đ
○ VS
30.000 đ
○ Đường huyết
20.000 đ
○ Cholesterol TP
25.000 đ
○ Triglyceride
25.000 đ
○ Urée
20.000 đ
○ Creatinine
20.000 đ
○ TPT nước tiểu
40.000 đ
○ SGOT, SGPT
40.000 đ
○ Axít Uric
25.000 đ

THEO DÕI VIÊM GAN B,C

○ SGOT, SGPT
40.000 đ
○ GGT
25.000 đ
○ Điện di protein
70.000 đ
○ Anti Hbe
90.000 đ
○ HBV DNA Taqman
300.000 đ
○ Ag HBe
90.000 đ
○ HBV DNA Cobas TM
1.200.000 đ
○ HBVgenotype +LAM
700.000 đ
○ HBV Gen +LAM + ADV
800.000 đ
○ HCV định týp
700.000 đ
○ HCV Cobas TM
1.300.000 đ
○ Fibro test/Acti test
1.200.000 đ
○ Bilirubin TT,GT
30.000 đ

KIỂM TRA TIỂU ĐƯỜNG   

○ Đường huyết
20.000 đ
○ Đường niệu
20.000 đ
○ HbA1C
90.000 đ

KIỂM TRA ĐIỆN GIẢI ĐỒ

○ Ion Na+, K+, Cl-
80.000 đ
○ Ion Ca2+/máu
20.000 đ

KIỂM TRA TIỀN SẢN

○ Toxoplasma
240.000 đ
○ Rubella IgM/IgG
240.000 đ
○ Cytomegalo virus
140.000 đ
○ Sylphilis
70.000 đ
○ HIVAg/Ab
100.000 đ
○ Double Test, Triple Test
300.000 đ

KIỂM TRA BAO TỬ

○ Helicobacter Pylori
160.000 đ
○ PY Test C13
600.000 đ
NGUY CƠ TIM MẠCH

○ Homocystein
120.000 đ
○ hs. CRP
55.000 đ
○ D.Dimer
200.000 đ
○ Troponin I
100.000 đ
○ Troponin T
100.000 đ
○ CK-MB
60.000 đ
○ BNP
400.000 đ
○ Digoxin
100.000 đ
○ Pro BNP
400.000 đ
○ Myoglobin
90.000 đ

CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP

○ TSH
80.000 đ
○ T3
80.000 đ
○ T4
80.000 đ
○ Free T3
80.000 đ
○ Free T4
80.000 đ
○ Calcium
20.000 đ

CHẤT GÂY NGHIỆN

○ Amphetamine
60.000 đ
○ Heroin/Morphine
60.000 đ
○ Cocain
60.000 đ
○ Metamphetamine
60.000 đ
○ Diazepam
60.000 đ
○ Babiturate
60.000 đ
○ Majuana
60.000 đ

 

SÀNG LỌC UNG THƯ

○ CA 15-3
140.000 đ
○ CA 19-9
140.000 đ
○ SCC
140.000 đ
○ Pro GRP
150.000 đ
○ βHCG
120.000 đ
○ CEA
140.000 đ
○ CA 72-4
140.000 đ
○ NSE
90.000 đ
○ CA 12-5
120.000 đ
○ AFP 100.000 đ
○ PSA 140.000 đ
○ CYFRA 21-1 140.000 đ
○ Máu ẩn 30.000 đ
KIỂM TRA MỠ MÁU

○ Cholesterol
25.000 đ
○ Chol HDL
25.000 đ
○ Chol LDL
25.000 đ
○ Triglyceride
25.000 đ

KIỂM TRA THẤP KHỚP

○ CRP
55.000 đ
○ ASO
50.000 đ
○ RF
50.000 đ

VIÊM GAN SIÊU VI A,B,C

○ Ac HAV
120.000 đ
○ IgM HAV
120.000 đ
○ HBsAg  80.000 đ
○ Anti HBS  90.000 đ
○ Anti HBc  100.000 đ
○ Anti HCV  120.000 đ
○ Ag HCV  350.000 đ
○ RNA HCV Taqman  500.000 đ

XÉT NGHIỆM KHÁC

○ Chì trong máu
250.000 đ
○ HTLV I/II
100.000 đ
○ HPV – DNA
200.000 đ
○ HPV – Genotyping
250.000 đ
○ Dengue Ag NS1
150.000 đ
○ Tìm dị ứng nguyên
600.000 đ
○ Widal test
30.000 đ

KIỂM TRA THIẾU MÁU

○ Folate
100.000 đ
○ FERRITINE
100.000 đ
○ TiBC
70.000 đ
○ Vit B12
100.000 đ
○ Sắt
40.000 đ

KIỂM TRA GIUN SÁN

○ Fasciola – IgG
70.000 đ
○ Strongyloids – IgG
70.000 đ
○ Gnathostoma – IgG
70.000 đ
○ Toxocara – IgG
70.000 đ
○ Echinococcus – IgG
70.000 đ
○ Toxo. Gondii – IgG
120.000 đ
○ Toxo. Gondii – IgM
120.000 đ
○ Cysticercose – IgG
70.000 đ

1. Giá công bố theo giá niêm yết tại Trung Tâm Y Khoa MEDIC, giá các xét nghiệm khác có thể tham khảo trực tiếp trên trang web của Trung Tâm Y Khoa MEDIC bằng cách truy cập vào địa chỉ trang web:http://www.medic-lab.com.vn/testlist.aspx

2. Giá xét nghiệm sẽ được điều chỉnh nếu có sự thay đổi về giá của Trung Tâm Y Khoa MEDIC – Hòa Hảo

 

Liên hệ trực tiếpYêu cầu dịch vụ trực tuyến

http://www.medic-lab.com.vn/testlist.aspx