QUY TRÌNH CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ NGƯỜI KHÁM SỨC KHỎE.

1. Người khám sức khỏe được tư vấn về các bộ xét nghiệm và lựa chọn bộ xét nghiệm phù hợp với nhu cầu.
2. Nhân viên tư vấn sẽ tiến hành lấy mẫu máu:

 • Ghi đầy đủ họ tên, giới, năm sinh của người người khám sức khỏe lên phiếu chỉ định xét nghiệm.
 • Đánh dấu các xét nghiệm được yêu cầu vào phiếu chỉ định xét nghiệm
 • Xác định loại ống lấy/lọ mẫu  được  dùng, ghi đầy đủ thông tin: họ tên, giới, năm sinh
 • Tiến hành lấy mẫu và bơm máu vào ống đã ghi đầy đủ thông tin.
 • Đối với mẫu lấy trong ống EDTA, trộn đều ống từ 10-15 lần sau khi cho máu vào ống mẫu.

3. Mẫu lấy buổi chiều sẽ được quay ly tâm tách huyết thanh và được lưu ở nhiệt độ 4 độ C qua đêm

 • Mẫu đã tách huyết thanh và mẫu lấy buổi sáng sẽ được vận chuyển lạnh trong hộp chứa mẫu đến trung tâm Y Khoa Medic trong vòng 2h kể từ khi lấy mẫu.

4. Tại Trung Tâm Y Khoa Medic – Hòa Hảo, người vận chuyển mẫu nộp phiếu chỉ định xét nghiệm vào quầy thanh toán.  Thu ngân Trung Tâm Y Khoa Medic – Hòa Hảo sẽ nhập các thông tin đầy đủ của bệnh nhân cùng với các xét nghiệm yêu cầu trên phiếu chỉ định.

 • Mẫu sẽ được vận  chuyển đến phòng xét nghiệm và được đánh số mã hóa bởi nhân viên tiếp nhận mẫu tại phòng xét nghiệm trung tâm Y Khoa Medic  – Hòa Hảo
 • Mẫu sẽ được phân tích các chỉ tiêu sinh hóa miễn dịch huyết học bằng hệ thống máy tự động tại phòng xét nghiệm.
 • Kết quả: Các kết quả xét nghiệm sẽ được Trưởng phòng xét nghiệm Trung Tâm Y Khoa Medic – Hòa Hảo kiểm duyệt sau khi in.

5. Nhân viên giao nhận kết quả sẽ đến lấy kết quả và gửi kết quả lại cho tư vấn viên vào 5-6h mỗi ngày.
6. Tư vấn viên sau khi nhận kết quả của người khám sức khỏe sẽ trả kết quả tại nhà và tư vấn kết quả xét nghiệm cho người khám sức khỏe

 • Trong trường hợp cần tiếp tục khám bổ sung các chỉ tiêu để chẩn đoán bệnh.
 • Tư vấn viên sẽ đăng ký khám tổng quát nhanh cho người khám sức khỏe tại Trung Tâm Y Khoa Medic – Hòa Hảo.